മണൽ കടത്തൽ വ്യാപകം

മാനന്തവാടി: തവിഞ്ഞാൽ, എടവക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയായ പോരൂർ കുളത്താട വാഴത്താറ്റ് ക്കടവിലാണ് വ്യാപകമായ പുഴയുടെ തീരം ഇടിച്ചും…

കോവിഡ് പ്രതിരോധം: സംസ്ഥാനത്ത് 980 ഡോക്ടര്‍മാരെ നിയമിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് 980 ഡോക്ടര്‍മാരെ മൂന്ന് മാസ കാലയളവിലേക്ക് നിയമിക്കുമെന്ന്…

എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യണം: പി കെ…

മാനന്തവാടി : അടച്ചിടൽ സമ്പൂർണ്ണ മാകുന്നതോടെ കുടുംബങ്ങൾ പട്ടിണിയിലാവാതിരിക്കാൻ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ…