കൈനാട്ടിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു

കൽപ്പറ്റ കൈനാട്ടിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു.അമ്പലവയൽ ആയിരംകൊല്ലി ഇരഞ്ഞിത്തൊടി അഷ്‌റഫിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ്‌ അനീസ് ആണ്…

14000 സംയോജിത കൃഷിത്തോട്ടങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കൃഷിവകുപ്പ്…

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തുടനിളം 14000 സംയോജിത കൃഷിത്തോട്ടങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കൃഷിവകുപ്പ്…

കർണ്ണാടക നിർമ്മിത വിദേശമദ്യവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

മാനന്തവാടി: കാട്ടിക്കുളത്ത് വാഹന പരിശോധനക്കിടയിൽ കർണ്ണാടക നിർമ്മിത വിദേശമദ്യവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. കൊട്ടിയൂർ ചുങ്കക്കുന്ന്…