കറുവ ദ്വീപിൽ ചങ്ങാടം ഉപയോഗിച്ച് മീൻപിടുത്തം നടത്തിയവരെ ജോലിയിൽ നിന്ന്…

പനമരം: കുറുവ ഡിഎംസിയുടെ ചങ്ങാടം ഉപയോഗിച്ച് മീൻപിടുത്തം നടത്തിയവർക്ക് എതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആരോപണ വിധോയരെ പുറത്ത്…

പുതിയ പ്രതീക്ഷകളുമായി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍…

ലോക്ക്ഡൗണിന് ഭാഗീക ഇളവുകള്‍വന്നതോടെ വയനാട് ജില്ലയിലെ മിക്ക പഞ്ചായത്തുകളിലും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും…

കർണ്ണാടക വനംവകുപ്പിന്റെ സർവ്വേ റിക്കോഡിൽപ്പെട്ട കടുവ കുടുങ്ങി ചത്തു.…

മാനന്തവാടി: വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ കുറിച്യാട് റെയിഞ്ചിലെ താത്തൂർ സെക്ഷനിലെ അമ്പത് ഏക്കറിലാണ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ആറ് വയസ്സ്…

ഫർണിച്ചറുകൾ സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാന…

പൊഴുതന കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറിച്യർ മല സ്കൂളിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫർണിച്ചറുകൾ സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി…