- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Election 2020

മാനന്തവാടി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സി.കെ രത്നവല്ലിയെ…

മാനന്തവാടി: മാനന്തവാടി നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം രൂക്ഷമെന്ന് സൂചന. അറാട്ടുത്തറ ഡിവിഷനിൽ…

സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് നടത്തണമെന്ന്…

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ  സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് കോവിഡ്…

- Advertisement -