Listen live radio

വയനാട്ടിൽ ആയുർവേദ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപോസൽ സമർപ്പിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി എം പി

after post image
0

- Advertisement -

കൽപ്പറ്റ: വയനാട്ടിൽ ആയുർവേദ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപോസൽ സമർപ്പിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി എം പി
പെരിഫറൽ ആയുർവേദ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ ആയുർവേദിക് സയൻസസ് (സിസിആർഎഎസ്) വയനാട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിശദമായ പ്രൊപ്പോസൽ കേന്ദ്ര ആയുഷ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സർബനന്ദ സോണോവൽനു സമർപ്പിച്ചു.
സുൽത്താൻ ബത്തേരി എം.എൽ .എ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ നൽകിയ പ്രൊപ്പൊസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചത്. നാടൻ വൈദ്യ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രമാണ് വയനാടിനുള്ളത്. തദ്ദേശീയമായ ജൈവവൈവിധ്യം നിരവധി ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കും. വയനാട്ടിലെ ആയുർവേദ ചികിത്സകൾക്കു വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം സ്ഥാപനപരമായ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വയനാട്ടിൽ ഒരു പെരിഫറൽ ആയുർവേദ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യം പരിഗണിക്കണമെന്നും ഈ മേഖലയിൽ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു ഗവേഷണ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജീവിതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമായ ആയുർവേദം, സമൂഹത്തിന് പ്രതിരോധവും രോഗശാന്തിയും നൽകുന്നു. ഈ കാലഘട്ടം ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈകല്യങ്ങളുടേതാണ്. പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ഇത് പരിഹരിക്കാനാകും. പരമ്പരാഗതമായി, ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ പച്ചമരുന്നിനോട് കൂടുതൽ ചായ്‌വുള്ളവരാണ്. വയനാടിന് ആദിവാസി സംസ്‌കാരത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. തലമുറകളായി പരമ്പരാഗത ഗോത്രവൈദ്യം പരിശീലിക്കുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. പ്രാദേശിക പരമ്പരാഗത ആരോഗ്യ (എൽടിഎച്ച്) ഹീലർമാർ വയനാട്ടിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂരിഭാഗം ആരോഗ്യ പരിപാലന മേഖലയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത മേഖല പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും നവീകരിച്ച ഏറ്റവും ആധുനിക ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫലപ്രദമായ ഗവേഷണ ഫലങ്ങളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും വേണം. സമീപകാല ആരോഗ്യ അപകടങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ‘ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്’ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യജാലങ്ങളുണ്ട്, അവയിൽ പലതിനും ഔഷധഗുണമുണ്ട്. വംശനാശം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഔഷധസസ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും ആധുനിക കാർഷിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവയുടെ വിപുലമായ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായി ഈ വിജ്ഞാന മേഖല പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും വേണം. ആയുഷ് സംവിധാനത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ (CCRAS) സഹായത്തോടെ ഒരു ബഹുമുഖ ഗവേഷണ നിർവ്വഹണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ഉയർന്നുവരുന്നു.

ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലോക്ക്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്, മെഡിക്കോ-ബൊട്ടാണിക്കൽ ബ്ലോക്ക്, സ്റ്റോർ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി. ട്രൈബൽ ഹെൽത്ത് കെയർ റിസർച്ച് യൂണിറ്റ് ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിലെ പരമ്പരാഗത ആരോഗ്യ പരിപാലന രീതികളുടെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിപുലമായതും തീവ്രവുമായ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവേ, പരമ്പരാഗത ജീവിതശൈലി, ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ / ഭക്ഷണ രീതികൾ, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ തുടങ്ങിയവ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ലൈവ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ഗാർഡൻ, ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ കൃഷി, ഗവേഷണ ലബോറട്ടറികൾ, യോഗ വിഭാഗം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വിശദമായ പ്രൊപ്പോസൽ കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചത്

Leave A Reply

Your email address will not be published.