വിഷരഹിതമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വീടുകളില്‍ കൃഷിത്തോട്ടമൊരുക്കണം :…

മനുഷ്യജീവിതം നിലനില്‍ക്കുന്നത് മണ്ണിലാണെന്നും വിഷരഹിതമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വീടുകളില്‍ കൃഷിതോട്ടം തയ്യാറാക്കണമെന്നും മന്ത്രി പി. പ്രസാദ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനില്‍പ്പിനും വളര്‍ച്ചയ്ക്കും പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സെന്റ് മേരീസ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിലെ ദേശീയ ഹരിത സേന - സ്‌കൂള്‍ ഇക്കോ ക്ലബിന്റെയും…
Read More...

Latest News

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

VIDEO

- Advertisement -

Local Ad Home after slider