മുട്ടിൽ മരം മുറി: നഷ്ട്ടം കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാനുള്ള നോട്ടിസ് പിൻവലിക്കണം: ഇ ജെ…

കൽപറ്റ: മുട്ടിൽ മരം മുറി വിഷയത്തിൽ കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് നഷ്ടം ഈടാക്കാനായി റവന്യു വകുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന നോട്ടിസ് അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കണമെന്ന് സി.പി.ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ.ജെ ബാബു ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൃഷിക്കാരെ പറ്റിച്ചാണ് മുട്ടിലിൽ മരം മുറി നടന്നിരിക്കുന്നത്. നാമ മാത്രമായ തുകയാണ് മരം ഉടമകൾക്ക് മരം മാഫിയ നൽകിയത്. ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരമായി അടയ്ക്കാനാണ്…
Read More...

Latest News

WAYANAD

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

VIDEO

- Advertisement -

Local Ad Home after slider